FESTİVAL VE ŞENLİK ORGANİZASYONLARI

Şenlik ve Festivaller il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenmektedir. 

Sanat, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenen festivaller iyi düşünülerek kurgulandıklarında ciddi manada ses getirecek etkinlikler kapsamındadır. Zira katılımcı sayılarının fazla ve çok uluslu olmaları neticesinde tanınırlık ve bilinirlik açısından büyük önem arz etmektedirler.

Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler bu tür festivalleri destekleyerek adlarını duyurma, toplumsal sorumluluğu gelişmiş kurum imajı yaratma olanağı elde etmektedirler. 

Festivallerin ana amacı geniş ve çok uluslu halk kitlelerinin ilgisini belirli bir bölgede yoğunlaştırmaktır. Dolayısı ile bu etkinlikler düzenlendikleri bölge için gerek ticari gerekse tanıtım açısından büyük önem taşırlar.  

  • Kurumlar İle İlişkiler
  • Basın ve Halkla İlişkiler
  • Etkinlik Planlama ve Uygulama
  • Animasyonlar
  • Sanatçı Temini ve Konser Organizasyonları
  • Sponsor Araştırılması ve Sponsorluk Çalışmaları
  • Bütçe Oluşturma ve Kontrol Hizmetleri